energies renovabels implantacio model i territori

Energies renovables: Implantació model i territori

Xarrada informativa i col·loqui amb:

Lidia I. Montero: Plataforma pel Dret a Decidir.

Joaquim Vidal Sanz: Coordinadora Valenciana per la Ubicació Racional de les Energies Renovables.

Divendres 17 de maig de 2024 a 1es 18:45. Carreró de les Ànimes, 1, Ibi.