Manifestació Diumenge 20 De Gener, València

El 25 de juny és l’últim dia que tenen entre 80 i 100 projectes d’energies renovables, tant autonòmics com estatals, per a obtindre l’autorització administrativa de construcció favorable, últim pas del sistema de fites que va instaurar el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. És a dir, el dia 25 ens juguem en gran part com es durà a terme la transició energètica, no sols a la Comunitat Valenciana, sino a tot l’estat espanyol: venent els nostres terrenys a empreses multinacionals, abandonant gran part del nostre sector primari i canviant la forma en com vivim al món rural; o realitzant una vertadera transició energètica que pase per la sobirania ciutadana, elegint com i quan generem la nostra energia, respectant els terrenys no urbanitzats i forestals. Per això, el dia 20 de Gener a les 12h a València, ens manifestarem, per demanar una transició energètica planificada, que no sacrifique el món rural.

El 25 de junio es el último día que tienen entre 80 y 100 proyectos de energías renovables, tanto autonómicos como estatales, para obtener la autorización administrativa de construcción favorable, último paso del sistema de hitos que instauró el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es decir, el día 25 nos jugamos en gran parte cómo se llevará a cabo la transición energética, no sólo en la Comunidad Valenciana, sino en todo el estado español: vendiendo nuestros terrenos a empresas multinacionales, abandonando gran parte de nuestro sector primario y cambiando la forma en cómo vivimos en el mundo rural; o realizando una verdadera transición energética que pase por la soberanía ciudadana, eligiendo cómo y cuándo generamos nuestra energía, respetando los terrenos no urbanizados y forestales. Por eso, el día 20 de Enero a las 12h en Valencia, nos manifestaremos, para pedir una transición energética planificada, que no sacrifique el mundo rural.