Reclamem acció al president Ximo Puig

El passat diumenge 20 de febrer membres de la COORDINADORA VALENCIANA PER LA UBICACIÓ RACIONAL DE LES ENERGIES RENOVABLES van desplegar una gran pancarta al centre de la ciutat de València per demanar-li al president de la Generalitat la rectificació del Decret 14/2020 que regula la implantació de les energies renovables al territori valencià.

Amb aquest acte continua la campanya que la Coordinadora està portant a terme i que complementa una intensa tasca de presentació d’al·legacions als projectes ubicats irracionalment (la immensa majoria), d’informació a la ciutadania, de conscienciació i de protesta, en defensa del territori, per protegir-lo dels impactes indesitjables d’una mala ubicació de les renovables. Impactes que es podrien evitar amb una ubicació racional, en sol urbà i urbanitzable, als municipis on es concentra la major demanda energètica. Per aconseguir açò cal rectificar el decret 14/2020, que ha resultat ser molt defectuós i contradictori i que no protegeix adequadament els valors agraris, paisatgístics i ecològics del nostre territori.

En les properes setmanes continuaran les accions de carrer, així com les intervencions en xarxes socials i les accions legals per evitar que seguisca la ubicació irracional d’aquestes instal·lacions que van a parar, pràcticament totes, a SNU (sòl no urbanitzable) en comarques d’interior.

La Coordinadora, amb aquest acte, manifesta novament la seua voluntat de diàleg i negociació amb l’administració per millorar una normativa clarament defectuosa, en benefici de tots els valencians. La solució al conflicte resulta fàcil si se modifiquen uns pocs articles del decret, sense perjudicar a ningú i evitant danys innecessaris i evitables. Una millor ubicació és possible i necessària.