Reivindiquem el paper dels ajuntaments en la transició energètica

La Coordinadora ha presentat mocions als ajuntaments per a reivindicar el poder de decisió en el cas de la implantació d’instal·lacions de renovables.
El Pla Nacional d’Energia i Clima del Govern d’Espanya defineix els objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, de penetració d’energies renovables i d’eficiència energètica que ha d’implementar-se fins al 2030. Les Comunitats Autònomes, entre elles la Valenciana, han actualitzat la seua normativa autonòmica per a desenvolupar el citat pla; en el nostre cas, amb el Decret llei 14/20202 i amb el Decret llei 1/2022.

Tant el pla nacional com els decrets autonòmics limiten totalment la capacitat de decisió dels ajuntaments per a poder decidir els llocs i grandàries més adequades per a les instal·lacions de renovables en els seus respectius municipis, vorejant la inconstitucionalitat per saltar-se les normes urbanístiques municipals.

Multinacionals i fons d’inversió estrangers, davant la possibilitat de fer negoci, han desembarcat en la majoria de les comarques de l’interior plantejant les seves instal·lacions comptant amb la facilitat que permeten la nostra normatives, incloent, tal com s’ha comentat, passar per sobre dels ajuntaments, poder posar instal·lacions en espais protegits i accedir a la declaració d’interès comunitari, que pot implicar l’expropiació dels terrenys necessaris per a les instal·lacions, en alguns casos, transformant zones agrícoles en plena producció.

La nostra petició als plenaris dels ajuntaments planteja la derogació d’aquells articles dels nostres decrets autonòmics que no permeten que siguin els ajuntaments els que puguin decidir sobre les instal·lacions de renovables en els municipis. De la mateixa manera, que es compleixi al més aviat possible el “Acord parlamentari dels grups parlamentaris del Botànic sobre energia”, pacte que, en la seva redacció i en la nostra opinió, és contradictori amb els decrets autonòmics, perquè en aquest Acord, signat el maig passat, entre altres punts es reivindica el que la Coordinadora porta temps demandant:

“L’establiment de mecanismes que permetin als municipis participar en la planificació i ordenació de la implantació d’energies renovables en l’el seu terme”

El Decret llei 14/2020 planteja que fins al 2030 la nostra Comunitat ha d’instal·lar 6000 Mw de fotovoltaica i 4000 Mw d’eòlica. Des de la Coordinadora sempre hem demanat que se’ns digui quanta energia es pot aconseguir amb autoconsum, comunitats energètiques i instal·lacions en zones degradada; després, la resta, fins a arribar als 10000 Mw, s’hauria de negociar amb els territoris per a assegurar l’objectiu del 2030. Desgraciadament el procés fins ara ha estat a l’inrevés: tenim les comarques de l’interior plenes de peticions de projectes, en alguns casos amb necessitat de grans extensions de terreny.

Els ciutadans volem pagar el mínim possible per l’energia que consumim en les nostres llars, per a això només hi ha dues solucions, l’autoconsum individual o col·lectiu, que necessàriament porta aconsegueixo haver d’invertir capital, i les Comunitats Energètiques Locals amb participació municipal, que permetran als ajuntaments començar a oferir als seus ciutadans una energia més barata o dedicada a les persones més vulnerables. Aquest hauria de ser el primer objectiu de les nostres autoritats, ja que l’electricitat de les macro plantes no serà la que abarateixi el rebut de la llum.